Hold tight

Fold

ที่ชาร์จคุณภาพเยี่ยมที่ออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อให้คุณมั่นใจในทุกๆการใช้งาน

features

 • 2 ช่องชาร์จ ที่ใช้งานได้พร้อมกัน
 • ชาร์จเร็วด้วยกระแสไฟ 2.1A*
 • มีความแข็งแรง ทนทาน
 • ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล
 • 1-Year limited warranty

ที่ชาร์จคุณภาพเยี่ยมที่ออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อให้คุณมั่นใจในทุกๆการใช้งาน

features

 • 2 ช่องชาร์จ ที่ใช้งานได้พร้อมกัน
 • ชาร์จเร็วด้วยกระแสไฟ 2.1A*
 • มีความแข็งแรง ทนทาน
 • ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล
 • 1-Year limited warranty

Specification

 • Model Name: WHY WC-2022 (Adapter)
 • Input: 100 – 240V
 • Output: 5V – 2.4A
 • Material: ABS

 • Model Name: WHY WC-2022A (With Micro)
 • Input: 100 – 240V
 • Output: 5V – 2.4A
 • Material: ABS

 • Model Name: WHY WC-2022B (Lightning)
 • Input: 100 – 240V
 • Output: 5V – 2.4A
 • Material: ABS